• /kən'fə:md/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ăn sâu, thâm căn cố đế, thành cố tật, kinh niên
  a confirmed drunkard
  anh chàng nghiện rượu thành cố tật
  confirmed disease
  bệnh kinh niên

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đã xác nhận
  confirmed letter of credit
  thư tín dụng đã xác nhận
  đã xác nhận trả (bảo chi)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X