• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  khử nước
  dewatering by means of electromosis
  sự khử nước bằng điện thẩm
  dewatering coefficient
  hệ số khử nước
  dewatering press
  máy ép khử nước
  dewatering roll
  lô ép khử nước
  sludge dewatering
  sự khử nước của bùn
  sludge dewatering
  sự khử nước của cặn
  sludge dewatering
  sự khử nước trong bùn
  sludge dewatering chamber
  ngăn khử nước cặn lắng
  soil dewatering
  sự khử nước của đất
  sự hong khô
  sự khử nước

  Giải thích EN: 1. the act of removing water from a solid.the act of removing water from a solid.2. the act of draining water from an enclosure or structure.the act of draining water from an enclosure or structure.3. the use of a chemical to remove water from a liquid such as oil or gasoline.the use of a chemical to remove water from a liquid such as oil or gasoline. Giải thích VN: 1. Hành động làm khô nước ở một vật cứng 2. hành động làm ráo nước từ một công trình hay một khoang nào đó 3. sử dụng hóa chất nhằm làm rút nước từ một chất lỏng như là dầu hay ga lỏng.

  dewatering by means of electromosis
  sự khử nước bằng điện thẩm
  sludge dewatering
  sự khử nước của bùn
  sludge dewatering
  sự khử nước của cặn
  sludge dewatering
  sự khử nước trong bùn
  soil dewatering
  sự khử nước của đất
  sự thoát nước
  sự tiêu nước
  tiêu nước
  dewatering hole
  lỗ khoan tiêu nước
  dewatering sum
  giếng tiêu nước bẩn
  draught tube dewatering pump
  máy bơm tiêu nước ống hút

  Xây dựng

  sự khử nước, sự thoát nước

  Địa chất

  sự thoát nước, sự khử nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X