• /ris´pektful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lễ phép; kính cẩn, bày tỏ sự kính trọng; tỏ vẻ tôn trọng, tỏ vẻ tôn kính
  listen in respectful silence
  im lặng kính cẩn lắng nghe
  stand at a respectful distance
  lễ phép đứng ra xa
  respecful hevaviour
  thái độ tôn kính
  to keep someone at a respecful distance
  để cho ai phải kính nể mình


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X