• (đổi hướng từ Dissembled)
  /di´sembl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Che giấu, giấu giếm, che đậy (ý định, hành động...)
  Không nói đến, không kể đến, làm ngơ (một sự việc)
  (từ cổ,nghĩa cổ) làm như không biết, làm như không thấy, lờ đi (một câu chửi...)

  Nội động từ

  Che giấu động cơ, giấu giếm ý định
  Giả vờ, giả trá, giả đạo đức

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X