• (đổi hướng từ Entwining)
  /in´twain/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bện, tết ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Ôm
  Quấn (cây leo)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quấn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X