• (đổi hướng từ Exuding)
  /ig'zju:d/

  Thông dụng

  Động từ

  Rỉ, ứa

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  rỉ
  rò thấm
  tách lỏng

  Kinh tế

  sự rỉ ra
  sự tách ra
  sự tiết ra

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  conceal , hide

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X