• /'kɔntæktə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) cái tiếp xúc
  electromagnetic contactor
  cái tiếp xúc điện tử

  Xây dựng

  máy khởi động

  Điện

  bộ đóng ngắt
  công tắc tơ
  mechanical contactor
  công tắc tơ cơ khí
  công tắc tự động

  Giải thích VN: Rơle điện từ có tiếp điểm kín hay hở theo cuộn dây nam châm điện điều khiển.

  côngtăctơ
  contactor starter
  bộ khởi động côngtăctơ
  magnetic contactor
  côngtăctơ điện từ

  Kỹ thuật chung

  bộ đóng cắt
  bộ khởi động
  contactor starter
  bộ khởi động côngtăctơ
  reversible magnetic contactor
  bộ khởi động từ đảo chiều
  bộ tiếp xúc
  contactor controller
  bộ tiếp xúc điều khiển
  cái tiếp xúc

  Giải thích EN: A column, tower, or device designed to bring two or more phases into intimate contact.Electricity. a device used for repeatedly closing and opening a circuit. Giải thích VN: Một ống, tháp hay thiết bị được thiết kế để mang 2 hay hơn các pha vào các tiếp xúc bên trong.

  magnetic contactor
  cái tiếp xúc từ
  rotary-disk contactor
  cái tiếp xúc quay hình đĩa
  rơle điện

  Địa chất

  cái tiếp xúc, bộ tiếp xúc, bộ đóng cắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X