• (đổi hướng từ Followers)
  /'fɔlouə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người theo, người theo dõi; người theo (đảng, phái...)
  Người bắt chước, người theo gót
  Người tình của cô hầu gái
  Môn đệ, môn đồ
  Người hầu
  (kỹ thuật) bộ phận bị dẫn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Puli lăn theo, bánh răng bị dẫn, khâu bị dẫn

  Toán & tin

  (máy tính ) bộ nhắc lại, mắc sao lại, bộ theo dõi
  automatic curve follower
  bộ sao lại các đường cong tự động
  cam follower
  bộ sao lại cam
  curve follower
  bộ theo dõi đường cong

  Vật lý

  khâu bị dẫn
  khâu bị động

  Kỹ thuật chung

  bánh lăn theo
  bộ theo dõi
  curve follower
  bộ theo dõi đường cong
  peak follower
  bộ theo dõi đỉnh
  cấu bị dẫn
  máy khoan sau, máy khoan hoàn thiện, thanh đẩy cam

  Giải thích EN: 1. a drill that finishes digging a hole begun by a drill with a larger diameter, called the starter.a drill that finishes digging a hole begun by a drill with a larger diameter, called the starter.2. the part of a machine that rides on a cam.the part of a machine that rides on a cam.

  Giải thích VN: 1. máy khoan hoàn thiện lỗ khoan đã được khoan mở đầu bằng máy có đường kính lớn hơn, máy này được gọi là máy khoan đầu, hay máy khoan khởi động. 2. chi tiết máy dẫn động cam.

  theo dõi
  curve follower
  bộ theo dõi đường cong
  peak follower
  bộ theo dõi đỉnh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X