• /ə´pɔsl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tông đồ (của Giê-su)
  apostle spoons
  thìa có cán khắc hình các tông đồ
  Ông tổ truyền đạo ( Thiên chúa)
  Người lãnh đạo cuộc cải cách, người đề xướng cuộc cải cách
  apostle of temperance
  người lãnh đạo phong trào đòi hạn chế rượu


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X