• /'tempərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thái độ ôn hoà, sự tự kiềm chế, sự chừng mực, sự điều độ (trong ứng xử, trong ăn uống)
  Sự không uống rượu
  a temperance hotel
  khách sạn không bán rượu
  temperance movement
  phong trào vận động hạn chế rượu


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X