• Kỹ thuật chung

    dụng cụ thử có bốn bóng

    Giải thích EN: An instrument for measuring the degree to which a lubricant is effective; it contains one ball that is driven against three immobile balls that are clamped together in a cup filled with lubricant; the efficiency of the lubricant is measured according to the wear marks on the stationary balls. Giải thích VN: Thiết bị đo mức dầu mỡ phù hợp với chi tiết máy, thiết bị này có chứa một quả bóng được dẫn động ngược lại với ba bóng đứng yên được xếp chồng trong cốc có chứa đầy dầu. Tính hiệu quả của dầu mỡ sẽ được đo theo các dấu hiệu mài mòn trên các quả bóng tĩnh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X