• (đổi hướng từ FRAME)
  /freim/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cấu trúc, cơ cấu; hệ thống, thứ tự
  the frame of society
  cơ cấu xã hội; thứ tự xã hội
  the frame of government
  cơ cấu chính phủ
  Trạng thái
  frame of mind
  tâm trạng
  Khung (ảnh, cửa, xe...), sườn (tàu, nhà...)
  Thân hình, tầm vóc
  a man of gigantic frame
  người tầm vóc to lớn
  Ảnh (trong một loại ảnh truyền hình)
  Lồng kính (che cây cho ấm)
  (ngành mỏ) khung rửa quặng
  (rađiô) khung

  Ngoại động từ

  Dàn xếp, bố trí, bố cục, dựng lên
  to frame a plan
  dựng một kế hoạch
  Điều chỉnh, làm cho hợp
  Lắp, chắp
  Hư cấu (một truyện), tưởng tượng, nghĩ ra
  Trình bày (một lý thuyết)
  Phát âm (từng từ một)
  Đặt vào khung; lên khung, dựng khung
  to frame a roof
  lên khung mái nhà

  Nội động từ

  Đầy triển vọng ( (thường) to frame well)
  Bịa, làm giả, gian lận (kết quả một cuộc tuyển cử...)

  Cấu trúc từ

  to frame up
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mưu hại (ai)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Khung, sườn, giàn, cấu trúc, thân, (v) đóngkhung, làm viền

  Cơ khí & công trình

  làm viền

  Giao thông & vận tải

  khung tàu
  dựng khung
  sườn tàu hỏa
  sườn tàu thủy

  Toán & tin

  khung dữ liệu
  khung tin
  sườn tin

  Vật lý

  cấu kiện mang
  khung ảnh
  sườn đỡ

  Xây dựng

  khung cầu
  khung cấu kiện
  khung, khuôn (gỗ)

  Giải thích EN: An enclosing structure or format; specific uses include: the woodwork around windows and doors.the woodwork around windows and doors.

  Giải thích VN: Một kếu cấu hoặc định dạng khép kín, các sử dụng cụ thể bao gồm: phần mộc xung quanh cửa sổ và cửa ra vào.

  đóng khung
  transverse frame action
  tác động khung ngang
  tăng kết cấu

  Điện tử & viễn thông

  khung (anten)

  Điện

  khung (cảnh)

  Giải thích VN: Ảnh hoàn chỉnh trong máy truyền hình, gồm hai bán ảnh quét xen kẽ nhau.

  frame frequency
  tần số khung cảnh

  Điện tử & viễn thông

  khung (truyền số)

  Điện

  khung treo

  Điện lạnh

  hệ (qui chiếu)
  mành (truyền hình)

  Điện

  thân máy điện

  Kỹ thuật chung

  bệ
  bệ đỡ
  hình ảnh
  cột
  kết cấu
  khiêu khích

  Giải thích VN: Trong trao đổi thư điện tử, đây là một tiếng lóng có nghĩa cố ý làm mất sự tự chủ của một người nào đó bằng cách viết một thông báo bằng ngôn ngữ xúc phạm, không phù hợp, hoặc bẩn thỉu.

  khoang
  frame duration
  khoảng thời gian mành
  frame pitch
  khoảng cách khung
  frame time
  khoảng thời gian lặp lại
  Inter-Frame Space (IFS)
  khoảng trống giữa các khung
  multi-frame system
  hệ thống có nhiều khoảng
  khung

  Giải thích VN: Thuật ngữ được chủ yếu dùng trong truyền thông và đồ họa máy tính để chỉ một kiểu viền ngoài hoặc biên nào đó.

  a frame timber dam
  đập khung gỗ chữ A
  A frame timber dam
  đập khung gỗ kiểu chữ A
  A-frame
  Cấu trúc khung chữ A
  A-frame
  khung chữ (mái nhà)
  A-frame
  khung hình chữ A
  A-frame (construction)
  Khung chữ A (kết cấu)
  action frame
  khung hoạt động
  action frame
  khung tác động
  adjustable frame
  khung điều chỉnh được
  Advanced CMOS Frame Aligner PEB2030 (ACFA)
  Bộ chỉnh khung CMOS tiên tiến PEB2030
  all-welded frame
  khung toàn hàn
  angle frame
  khung bằng thép góc
  angle iron frame
  khung bằng thép góc
  angle iron frame
  khung thép bằng góc
  approximative method of frame design
  phương pháp tính khung gần đúng
  arch frame
  khung vòm
  articulated portal frame
  khung hình cửa có khớp
  available frame count
  sự đếm khung khả dụng
  base frame
  khung chính
  beacon frame
  khung báo hiệu
  bearded needle frame
  khung kim móc
  bearer frame
  khung chịu lực
  bearing frame
  khung tựa
  bed frame
  khung móng
  bellows frame
  khung hộp xếp
  bent frame
  khung cong
  bogie frame
  khung giá chuyển hướng
  bogie frame twisting
  khung giá chuyển hướng dạng xoắn
  boring frame
  khung khoan
  box frame
  khung hộp
  box frame
  khung dạng hộp
  box-form frame
  khung hộp
  box-form frame
  khung dạng hộp
  box-frame window
  cửa sổ khung hộp
  box-section frame
  khung hộp
  box-section frame
  khung dạng hộp
  box-type frame
  khung hộp
  boxing-frame construction
  kết cấu khung hình hộp
  brace box frame
  khung giằng hình hộp
  braced frame
  khung có đố
  braced frame
  khung có giằng chống gió
  braced frame
  khung cứng
  braced frame
  khung được tăng cứng
  braced frame
  khung giằng
  braced frame
  khung giằng thanh
  bracing frame
  khung liên kết
  bracing frame
  khung cứng
  bracing frame
  khung giằng
  buffer frame
  khung đàn hồi
  building frame
  khung nhà
  built-in frame
  khung gắn vào máy
  built-in frame
  khung gắn vào tường
  built-up frame type bogie
  giá chuyển hướng khung thép hàn
  C-frame
  khung chữ C (panme)
  C-frame press
  máy ép khung chữ C
  cabinet frame
  khung thùng máy
  cabinet frame
  khung tủ máy
  cabinet frame
  khung vỏ máy
  cantilever frame
  khung có mút thừa
  cantilever frame
  khung côngxon
  cantilever frame
  khung côngxôn
  cantilever method of frame design
  phương pháp tính khung côngxon
  channel frame
  khung hình máng
  chassis frame
  khung sườn xe
  clamp frame
  khung ép
  clip frame
  khung ép
  closed frame
  khung kín
  closet frame
  khung tủ (tường)
  combination distributing frame
  khung phân phối tổ hợp
  combination frame
  khung hỗn hợp
  combined distribution frame (CDF)
  khung phân phối kết hợp
  combined distribution frame (CDF)
  khung CDF
  combined frame
  khung hỗn hợp
  command frame
  khung lệnh
  composite frame
  khung hỗn hợp
  composite frame
  khung ghép
  composite frame
  khung tổ hợp
  concrete frame
  khung bê tông
  concrete frame
  khung bêtông
  concrete frame construction
  kết cấu khung bê tông
  contact-printing frame
  khung in tiếp xúc
  control frame
  khung điều khiển
  crane portal frame
  khung cổng trục (cần trục cổng)
  crippling of frame
  sự biến dạng của khung
  cross frame
  khung ngang
  cross-frame
  khung giằng ngang
  cross-shaped frame
  khung hình chữ thập
  crosscut frame saw
  máy cưa khung ngang
  cruciform frame
  khung hình chữ X
  curved frame
  khung cong
  cutting frame
  khung cắt
  data frame
  khung dữ liệu
  Dedicated User Port (FrameRelay) (DUP)
  cổng người dùng dành riêng (chuyển tiếp khung)
  destination board frame
  khung biển hướng tàu chạy
  developing frame
  khung hiện ảnh
  digital distribution frame
  khung phân phối số
  digital frame structure
  cấu trúc khung số
  digital identification frame
  khung nhận dạng số
  Digital Interface Frame (DIF)
  khung giao diện số
  display frame
  khung màn hình
  display frame
  khung hiển thị
  distributing frame
  khung phân phối
  distribution frame
  khung phân phối
  door frame
  khung cửa
  door frame rabbet
  đường soi khung cửa
  double frame
  khung cửa
  double two-span frame
  khung hai nhịp
  double-sided frame
  khung hai mặt
  drawing frame
  khung bản vẽ
  drawing frame
  khung kéo
  drawing frame
  khung ghép
  drop bed frame
  khung gầm thấp (xe ôtô)
  drying frame
  khung sấy khô
  end frame
  khung cuối
  end frame delimiter
  dấu phân cách khung cuối
  End Of File/ End Of Frame (EOF)
  Kết thúc tệp/ Kết thúc khung
  End of Frame Sequence (LAN) (EFS)
  Kết thúc dây khung (LAN)
  ending frame delimiter
  dấu tách kết thúc khung
  engine frame
  khung máy
  engine frame
  khung đỡ động cơ
  engine frame
  khung động cơ
  Epstein test frame
  khung thử Epstein
  exchange identification frame
  khung nhận biết sự trao đổi
  fabricated bogie frame
  khung giá chuyển hướng thép hàn
  false frame
  khung giả
  FCS (frame-checking sequence)
  dãy kiểm khung
  FCS frame check sequence
  dãy thứ tự kiểm tra khung
  FCS frame checking sequence
  dãy thứ tự kiểm tra khung
  FDC frame dependent control mode
  chế độ điều khiển phụ thuộc khung
  FH (framehandler)
  bộ điều khiển khung
  FHSP (framehandler subpart)
  cổng phụ bộ điều khiển khung
  field frame
  khung cảm điện
  field frame
  khung từ trường
  Field Not. Valid/Frame Not Valid (FNV)
  Trường không hợp lệ/Khung không hợp lệ
  filling frame
  khung nạp
  filter frame
  khung lọc
  fin stub frame
  khung mẩu đuôi đứng máy bay
  fixed base frame
  khung ngàm ở chân
  fixed frame
  khung cố định
  flat frame
  khung phẳng
  focusing screen frame
  khung màn điều tiêu
  forward frame section
  đoạn khung phía trước
  frame (d) structure
  kết cấu khung
  frame (joinery)
  khung, khuôn (gỗ)
  Frame - Based UN (FUNI)
  UN dựa trên khung
  Frame Acceptance and Reporting Mechanisms (FARM)
  các cơ chế báo cáo và chấp nhận khung
  frame address
  địa chỉ khung
  frame address code
  mã địa chỉ khung
  frame aerial
  ăng ten khung
  Frame Aligner (FA)
  phần tử đồng chỉnh khung
  Frame Aligner Circuit PEB2030 (FRAC)
  Mạch của bộ hiệu chuẩn khung PEE2030
  frame alignment
  sự chỉnh khung
  frame alignment
  sự đồng chỉnh khung
  Frame Alignment Sequence (T-1, E-1) (FAS)
  chuỗi đồng bộ khung
  Frame Alignment Signal (FAS)
  tín hiệu đồng bộ khung
  Frame Alignment Word (FAW)
  từ đồng bộ khung
  frame amplifier
  bộ khuếch đại khung
  frame and brick veneer construction
  kết cấu khung có gạch ốp ngoài
  frame and clad with shields
  lên khung và phủ bảo vệ
  frame and panel construction
  kết cấu khung tường lắp panen
  frame animation
  sự hoạt hình khung
  Frame Assembler/Disassembler (FAD)
  bộ đóng gói/mở gói khung
  frame based
  dựa theo khung ảnh
  frame bridge
  cầu khung
  frame buffer
  bộ đệm khung
  frame buffer
  vùng đệm khung
  frame building
  nhà kiểu khung
  frame by frame
  khung hình liên tiếp
  frame chaining
  sự xích chuỗi khung
  frame check sequence
  chuỗi kiểm tra khung
  Frame Check Sequence (FCS)
  chuỗi kiểm tra khung
  frame check sequence (PCS)
  dãy thứ tự kiểm tra khung
  Frame Check/Frame Control (FC)
  Kiểm tra khung, Điều khiển khung
  frame connection
  nối khung
  frame construction
  công trình kiểu khung gỗ
  frame construction
  kết cấu khung
  frame control
  bộ điều khiển khung
  frame control field
  trường điều khiển khung
  Frame Control Segment (FCS)
  đoạn điều khiển khung
  Frame Copied Indicator Bit (FCI)
  bít của phần tử chỉ thị khung được sao chép
  frame counter
  bộ đếm khung hình
  frame crane
  máy trục kiểu khung
  frame diagram
  biểu đồ mômen khung
  frame diagram
  sơ đồ khung
  frame differencing
  sự phân biệt khung
  frame discard
  loại bỏ khung
  frame distortion
  sự méo khung
  frame end delimiter
  dấu giới hạn cuối khung
  Frame Erasure Concealment (FEC)
  tiềm ẩn xóa khung
  frame error
  lỗi khung
  frame fault protection
  bảo vệ sự cố bộ khung
  frame format
  định dạng khung
  frame formula
  công thức tính toán khung
  frame foundation
  móng khung
  frame foundation of basement type
  móng khung kiểu tầng hầm
  frame frequency
  tần số khung cảnh
  frame generation
  sự tạo khung
  frame girder
  giàn khung
  frame grabber
  bộ đoạt khung
  frame grid
  lưới khung (đèn điện tử)
  frame handler (FH)
  bộ điều khiển khung
  Frame Handler (FH)
  bộ xử lý khung
  frame handler sub-port (FHSP)
  cổng phụ bộ điều khiển khung
  frame house
  nhà khung
  frame information
  thông tin khung
  Frame Input/Output Controller (FIOC)
  bộ điều khiển/vào ra khung
  frame joint
  nút khung
  frame joints
  các nút khung
  Frame Jump (C/I channel code) (FJ)
  Nhảy khung (mã kênh C/I)
  frame leg
  cột khung
  frame leg
  trụ khung
  frame length
  độ dài khung
  frame level
  nivô khung
  frame level
  mức khung
  frame level interface
  giao diện mức khung
  frame line
  đường chuẩn khung
  frame marking
  sự đánh dấu khung
  frame member
  thanh nối khung xe
  Frame Mode 1 (FM1)
  Chế độ khung No.1
  Frame Mode Bearer Service (FMBS)
  dịch vụ mạng chế độ khung
  frame mounting
  sự lắp ráp trên khung
  frame number
  số khung
  Frame Operation Procedure (FOP)
  thủ tục hoạt động khung
  Frame Operations Management System/Frame User Switch Access System (FOMS/FUSA)
  Hệ thống quản lý các hoạt động khung/Hệ thống truy nhập chuyển mạch thuê bao theo khung
  frame panel building
  nhà khung panen
  frame period
  chu kỳ khung
  frame pitch
  bước khung
  frame pitch
  khoảng cách khung
  frame plan
  sơ đồ khung (lắp ráp)
  frame point
  con trỏ khung
  frame post
  cột khung
  frame rate
  tốc độ khung
  frame reference clock
  tham chiếu của khung (khối) frame
  frame reference clock
  tham chiếu của khung (mành) frame
  Frame Reject (FR)
  bác bỏ khung
  Frame Reject (FRMR)
  hủy bỏ khung
  frame relay
  bộ tiếp sóng khung
  Frame Relay (FR)
  chuyển tiếp khung
  Frame Relay Access Device (FRAD)
  thiết bị truy nhập chuyển tiếp khung
  Frame Relay Bearer Service (FRBS)
  dịch vụ tải tin của chuyển tiếp khung
  Frame Relay Forum (FRF)
  Diễn đàn chuyển tiếp khung (Frame Relay)
  Frame Relay Frame Handler (ERFH)
  Bộ xử lý khung của Frame Relay
  frame relay service
  dịch vụ tiếp sóng khung
  Frame Relay Service (FRS)
  dịch vụ chuyển tiếp khung
  Frame Relay Switch (FRS)
  chuyển mạch của chuyển tiếp khung
  frame representation language (FRL)
  ngôn ngữ biểu diễn khung
  frame saw
  máy cưa kiểu khung
  frame saw
  thiết bị cưa khung
  frame sequence
  chuỗi khung ảnh
  frame side member
  thanh dọc khung xe
  Frame Size/Frame Status (FS)
  Kích thước khung/Trạng thái khung
  frame slip
  sự trượt khung hình
  frame start delimiter
  ký hiệu giới hạn khung
  frame stile
  trụ khung
  frame store
  bộ lưu khung hình
  frame store
  bộ nhớ khung hình
  frame store
  sự lưu trữ khung
  frame structure
  kết cấu khung
  frame structure
  kết cấu khung xe
  frame structure building
  nhà kiểu khung
  frame synchronization
  sự đồng bộ hóa khung
  Frame Synchronization Clock (i.e.. IOM2) (FSC)
  Nhịp đồng bộ khung (tức là IOM2)
  frame synchronization control
  sự điều khiển hóa khung hình
  Frame Synchronous Scrambling (FSS)
  đảo tần đồng bộ khung
  frame system
  hệ khung
  frame table
  bảng khung
  frame table entry (PTE)
  mục nhập bảng khung
  frame trestle
  cầu cạn kiểu khung
  frame trestle
  giá đỡ kiểu khung
  frame type pile driver plant for driving in row arrangement
  máy đóng cọc từng hàng một kiểu khung
  frame wall
  tường khung chèn gạch
  frame wall
  tường khung sườn
  frame wall with cladding
  tường khung bọc
  frame wall with filling
  tường khung chèn
  frame weir
  đập kiểu khung
  frame window
  cửa sổ khung
  frame with arched girder
  khung (có) dầm má (dạng) vòm
  frame with crossed web
  khung có thành tăng cường bằng sườn
  frame with hinged support
  khung khớp chân cột
  frame with plywood web
  khung có thành gỗ dán
  frame with polygonal head
  khung (có) dầm mái gấp khúc
  frame with rigid middle support
  khung có trụ (cột) giữa cứng
  frame with slender legs
  khung có cột mềm
  frame with suspended cantilevers
  khung côngxôn treo
  frame-and-block structural system
  hệ cấu trúc blốc khung
  frame-and-panel structures
  kết cấu khung tấm
  frame-built body
  thùng xe dạng khung
  frame-control window
  cửa sổ điều khiển khung
  frame-dependent control mode (FDC)
  chế độ điều khiển phụ thuộc khung
  frame-panel wall
  tường khung panen
  frame-relay frame
  khung chuyển tiếp khung
  frame-relay frame handler (FRFH)
  bộ xử lý chuyển tiếp khung
  frame-relay network
  mạng chuyển tiếp khung
  frame-relay segment set
  tập đoạn tiếp chuyển khung
  frame-relay switch
  chuyển mạch chuyển tiếp khung
  frame-relay switching equipment (FRSE)
  thiết bị chuyển mạch chuyển tiếp khung
  frame-relay terminal equipment (FRTE)
  thiết bị đầu cuối chuyển tiếp khung
  frame-type bridge
  cầu kiểu khung
  frame-type house
  nhà khung
  frame-type house
  nhà ở kiểu khung
  freeze frame
  khung hình tĩnh
  freeze frame
  khung hình dừng
  FRFH (frame-relay frame handler)
  bộ xử lý chuyển tiếp khung
  FRL (framerepresentation language)
  ngôn ngữ biểu diễn khung
  front frame
  khung trước
  FRSE (frame-relay switching equipment)
  chuyển tiếp khung
  FRTE (frame-relay terminal equipment)
  thiết bị đầu cuối chuyển tiếp khung
  FTE (frametable entry)
  mục nhận bảng khung
  full frame time code
  mã thời gian toàn khung
  full-frame ID
  bộ nhận biết toàn khung
  full-frame print
  ảnh in toàn khung
  Fundamental Time Frame (FTF)
  khung thời gian cơ bản
  gable frame
  khung kiểu 2 mái dốc
  gable frame
  khung đàn hồi
  gallows frame
  giá đỡ kiểu khung
  gate frame
  khung cổng
  gate frame
  khung cửa
  group distribution frame
  khung phân phối nhóm
  guiding frame
  khung định hướng
  half-frame
  nửa khung
  head rail (ofwindow lattice frame)
  thanh trên (của khung cửa sổ)
  hinged frame
  khung khớp
  hinged frame
  khung có khớp
  hinged frame
  khung có khớp nối
  hinged frame truck loader
  máy bốc xép có khung lật
  hingeless frame
  khung không khớp
  hingeless frame
  khung khớp
  hingeless frame
  khung ngàm
  horizontal frame support
  vì chống kiểu khung ngang
  hyperstatic frame
  khung siêu tĩnh định
  I frame (informationframe)
  khung thông tin
  ice can frame
  khung khuôn (nước) đá
  ice mould frame
  khung khuôn (nước) đá
  IDF (intermediatedistributing frame)
  khung phân phối trung gian
  imperfect frame
  khung không hoàn hảo
  in-frame
  ở trong khung
  indeterminate frame
  khung siêu tĩnh
  information frame (Iframe)
  khung thông tin
  Information Sub-Frame (ISF)
  khung con chứa thông tin
  inter-field frame
  khung giữa các trườmg
  Inter-Frame Gap (IFG)
  khe hở giữa các khung
  Inter-Frame Space (IFS)
  khoảng trống giữa các khung
  intermediate distributing frame (IDF)
  khung phân phối trung gian
  intermediate distribution frame (IDF)
  khung phân phối trung gian
  intermediate frame
  khung trung gian
  internal frame
  khung trong
  invalid frame
  khung không hợp lệ
  Inverted Frame Word (IFW)
  từ khung đã được đảo lại
  junction distribution frame (JDF)
  khung phân phối chuyển tiếp
  key frame
  khung khóa
  kick drop frame
  khung xe hạ thấp xuống
  kick-drop frame
  khung xe hạ thấp
  label holder frame
  khung lắp biển
  labeled frame
  khung phòng cháy
  ladder chassis or US ladder frame
  khung xe hình cái thang
  laminated frame
  khung lá thép
  laminated frame
  khung thép lá
  Largest Frame (LF)
  khung dài nhất
  lattice frame
  khung mắt cáo
  lattice frame
  khung rỗng
  lead frame
  khung dẫn điện
  lead frame
  khung dây dẫn
  leant window frame
  khung cửa sổ
  leg of frame
  chân khung
  leg of frame
  cột khung
  line link frame-LLF
  khung nối mạch đường (điện thoại)
  load bearing frame
  khung chịu lực
  load-bearing frame
  khung đỡ
  log frame
  khung máy cưa
  longitudinal frame
  khung dọc
  loop transmission frame
  khung truyền theo mạch vòng
  Loss Of Frame (ATM) (LOF)
  mất khung
  Loss of Frame Alignment (LFA)
  mất đồng chỉnh khung
  louver frame
  khung mành chớp
  louvre frame
  khung cửa chớp
  main distributing frame
  khung phân phối chính
  main distributing frame (MDF)
  khung phân phối chính
  main distribution frame (MDF)
  khung phân phối chính
  main frame
  khung chính
  main repeater distribution frame
  khung phân phối chuyển tiếp chính
  masking frame
  khung mạn che
  masking frame
  khung chắn
  masking frame
  khung che
  maximum capture frame rate
  tỷ lệ khung bắt cực đại
  maximum frame size
  kích thước khung cực đại
  maximum frame size
  kích thước khung tối đa
  MDF (maindistributing frame)
  khung phân phối chính
  MDF (maindistribution frame)
  khung phân phối chính
  MDF (MainDivision Frame)
  Khung Chia Chính-MDF
  message frame
  khung thông báo
  metal frame building
  nhà khung kim loại
  meter frame
  khung công tơ
  midship frame
  kết cấu khung giữa tàu
  monolithic frame
  khung liền khối
  motor mounted on the bogie frame
  động cơ treo trên khung giá chuyển
  mounting frame
  khung lắp (máy)
  mounting frame
  phanh đĩa với khung treo
  movable frame
  khung di động
  multi-bay frame
  khung nhiều nhịp
  multi-frame system
  hệ thống có nhiều khung
  multi-link frame
  khung đa kết nối
  multiple bay frame
  khung nhiều nhịp
  multiple frame transmission
  truyền dữ liệu đa khung
  multiple-blade saw frame
  máy cưa nhiều lưới kiểu khung
  multiple-sway frame
  khung nhiều nút di chuyển
  multisash window frame
  khung cửa sổ nhiều cánh
  multistorey frame
  khung nhiều bậc
  multistorey frame
  khung nhiều tầng
  naked frame
  khung không chèn
  Netbeui frame (Microsoft) (NBF)
  Khung NetBEUI (microsoft)
  NetBIOS frame control protocol (NBFCP)
  Giao thức điều khiển các khung NetBIOS
  Next Frame Descriptor Address (NXT-FD-ADR)
  địa chỉ bộ mô tả khung tiếp theo
  no-hinged frame
  khung không có khớp
  node (ofstress or frame)
  nút của khung
  nonplanar frame
  khung không phẳng
  Not Frame Alignment Signal (NFAS)
  không có tín hiệu đồng chỉnh khung
  offset frame
  khung xe uốn hẹp
  one-sided frame
  khung một mặt
  one-span tow-hinged frame
  khung 2 khớp một nhịp
  open frame
  khung kiểu cổng (khung hở)
  open frame girder
  giàn khung mở
  open-frame girder
  dầm khung mở
  Out of Frame (ATM) (OOF)
  mất khung
  page frame
  khung trang
  page frame
  khung trang giấy
  page frame table (PFT)
  bảng khung trang
  panel-clad frame structure
  kết cấu khung chèn panen
  pantograph frame
  khung lấy điện
  perimeter frame
  khung bao quanh
  Physical Layer Overhead Unit (UNI physical layer frame definition (PLOU)
  Khối mào đầu lớp vật lý (định nghĩa khung lớp vật lý UNI)
  pile driving frame
  khung đóng cọc
  pinned-base frame
  khung có khớp ở chân
  pipe frame
  khung ống
  Pixel Interlace Multiple Frame (PIMF)
  đa khung xen điểm ảnh
  planar frame
  khung phẳng
  plane frame
  khung phẳng
  plate frame
  khung tấm
  platform frame
  khung sàn bằng
  pneumatic frame building
  nhà khung bơm hơi
  polygonal frame
  khung đa giác
  pope frame
  khung ống
  portal frame
  khung kiểu cổng
  pressed steel frame type bogie
  giá chuyển hướng khung giá thép dập
  prestressed concrete frame
  khung bê tông ứng suất trước
  primary frame
  khung chính
  printing frame
  khung ảnh
  Public Frame Relay Service (PFRS)
  dịch vụ chuyển tiếp khung công cộng
  radiator frame
  khung bộ tản nhiệt
  radio direction finder frame
  khung bộ tìm phương vị tương đối
  rafter frame
  khung kèo
  rafter frame
  khung dàn
  receive ready frame
  khung sẵn sàng nhận
  rectangular frame
  khung hình chữ nhật
  redundant frame
  khung siêu tĩnh
  reel frame
  khung trải dây
  Remote Frame Handler (ISDN) (RFH)
  Bộ xử lý khung đặt xa (ISDN)
  repeater disttribution frame
  khung phân phối trạm chuyển tiếp
  Reservation Sub Frame (RSF)
  khung con dành sẵn
  resistance frame
  khung điện trở
  response frame
  khung hồi đáp
  response frame
  khung đáp ứng
  response frame
  khung trả lời
  retaining frame
  khung chống
  revolving frame
  khung quay của cần cẩu
  ridge frame
  khung hai mặt dốc
  rigid bogie frame
  khung giá chuyển cứng
  rigid frame
  khung cứng
  rigid frame bracing system
  khung giàn giằng
  rigid frame bracing system
  khung giàn liên kết
  rigid frame bridge
  cầu khung cứng
  rigid frame construction
  công trình khung cứng
  Rigid frame with hinges
  Cầu khung T có chốt
  rigid frame with unfixed joints
  khung có liên kết chuyển vị
  rigid jointed frame
  khung có nút cứng
  rigidity of the frame
  độ cứng vững của khung
  riveted frame
  khung tán đinh
  roof frame
  khung mái
  rotary frame
  khung quay
  RR frame (receiveready frame)
  khung sẵn sàng nhận
  saddle frame
  khung hai mặt dốc
  saw frame
  cần (khung) cưa
  saw frame
  khung máy cưa
  saw frame
  khung cưa
  seat frame
  khung ghế
  secondary frame
  khung phụ
  semi-rigid frame
  khung cửa cứng
  sequenced frame
  khung tuần tự
  shaft frame
  khung giàn giếng mỏ
  sheeted frame wall
  tường khung tấm
  show-case frame
  khung tủ kính
  side frame
  khung bên
  side frame
  khung bên (của côngtenơ)
  sieve frame
  khung rây
  single-bay frame
  khung một nhịp
  single-hinge frame
  khung một khớp
  single-sided distribution frame
  khung phân phối một mặt
  single-span frame
  khung một nhịp
  single-span frame work
  khung một khẩu độ
  single-storey frame
  khung một tầng
  skeleton frame
  khung kiểu sườn (dầm+cột)
  skeleton frame
  khung cốt
  solid frame
  khung cứng
  solid frame
  khung đặc
  space frame
  khung không gian
  space frame
  khung xe thể thao
  space frame system
  hệ khung không gian
  spandrel frame
  khung hình tam giác
  Spare Frame (SF)
  khung dự phòng
  spatial frame
  khung không gian
  Specially Routed Frame (ATM) (SRF)
  khung được định tuyến đặc biệt
  split frame
  khung nắp
  standard frame
  khung chuẩn
  start frame
  khung bắt đầu
  start frame
  khung khởi động
  Start Frame Delimiter (SFD)
  bắt đầu dấu tách khung
  Start of Frame Sequence (LAN) (SFS)
  Khởi đầu của chuỗi khung ( LAN )
  Start Of transmit Frame (TDMA) (SOTF)
  Bắt đầu khung phát (TDMA)
  starting frame delimiter
  dấu tách mở đầu khung
  statically determinable frame
  khung tĩnh định
  statically determinate frame
  khung tĩnh định
  statically indeterminable frame
  khung siêu tĩnh
  statically indeterminate frame
  hệ khung siêu tĩnh
  stator frame
  khung stato
  steel frame
  khung thép
  steel frame building
  nhà có khung bằng thép
  steel frame construction
  công trình có khung bằng thép
  steel frame construction
  kết cấu khung thép
  stiffening frame
  khung làm cứng
  stiffening frame
  khung tăng cứng
  still frame
  khung hình tĩnh
  still frame
  khung hình dừng
  still frame
  khung tĩnh
  straight-legged frame
  khung có 2 chân thẳng
  stub frame
  khung phần lồi (thân xe)
  sub frame (stubframe)
  khung phụ
  supervisory frame
  khung giám sát
  Supervisory Frame (S-FRAME)
  khung giám sát
  supporting frame
  khung chịu lực
  suspended frame bridge
  cầu khung treo
  sway frame
  khung lắc
  sway frame
  khung có chuyển vị ngang
  swing frame
  khung lắc
  swing frame grinding machine
  máy mài có khung lắc
  tail frame
  khung cuối
  tail frame
  khung đuôi
  tape frame
  khung băng
  TDF (trunkdistribution frame)
  khung phân phối đường trung chuyển
  tension frame
  khung căng
  tension frame
  khung chịu áp lực (của đất đá hầm lò)
  Test Jack Frame (TJF)
  khung có giắc đo thử
  three hinged frame
  khung ba lớp
  three-bay frame
  khung ba nhịp
  three-dimensional frame
  khung không gian
  three-hinged frame
  khung ba khớp
  three-hinged frame
  khung khớp
  three-pined frame
  khung 3 khớp
  timber frame
  khung gỗ
  timber frame wall
  tường khung gỗ
  time frame
  khung thời gian
  top frame member
  thanh trên cùng của khung
  track roller frame
  khung bánh lăn xích
  transmission frame
  khung truyền
  transom frame
  khung cửa sổ con (trên cửa lớn)
  transposing frame
  khung chuyển vị
  transverse frame
  khung ngang
  transverse frame action
  tác động khung ngang
  trapdoor frame
  khung cửa lật
  trapdoor frame
  khung cửa sập
  trapezoidal frame
  khung hình thang
  truck frame
  khung giá chuyển
  Trunk Distribution Frame (TDF)
  khung phân bố đường trục
  trunk distribution frame (TDF)
  khung phân phối đường dài
  truss frame
  khung giàn
  tubular backbone frame
  khung sườn chính bằng ống
  tubular welded frame scaffold
  giàn giáo dạng khung bằng ống hàn
  twin frame
  khung kép
  two hinged frame
  khung hai lớp
  two-dimensional frame
  khung 2 chiều
  two-dimensional frame
  khung phẳng
  two-hinged frame
  khung hai khớp
  two-pin frame
  khung 2 khớp
  U frame (unnumberedframe)
  khung không đánh số
  U frame (unnumberedframe)
  khung U
  unbraced frame
  khung không có giằng
  underslung frame
  khung xe dưới trục
  unnumbered frame (Uframe)
  khung không đánh số
  unnumbered frame (Uframe)
  khung U
  upright of frame
  cột khung
  vacuum-suction frame
  khung hút chân không (kết cấu bơm hơi)
  welded bogie frame
  khung giá chuyển hướng thép hàn
  window frame
  khung cửa sổ
  window frame rabbet
  đường (bào) soi cắt nước của khung cửa sổ
  wire frame
  khung mạng tuyến
  wire frame
  khung dây
  wire frame graphics
  đồ họa khung dây
  wire frame representation
  biển diễn khung dây
  wire frame representation
  sự biểu diễn khung dây
  wire-frame model
  mô hình khung dây
  wood frame house
  nhà khung bằng gỗ
  wood-frame construction
  kết cấu khung bằng gỗ
  x type frame
  khung xe hình chữ X
  X-type frame
  khung xe dạng chữ X
  y-frame
  khung chữ y
  khung âu tàu
  khung cốt
  khung cửa
  door frame rabbet
  đường soi khung cửa
  Frame Relay Frame Handler (ERFH)
  Bộ xử lý khung của Frame Relay
  head rail (ofwindow lattice frame)
  thanh trên (của khung cửa sổ)
  leant window frame
  khung cửa sổ
  louvre frame
  khung cửa chớp
  multi-sash window frame
  khung cửa sổ nhiều cánh
  saw frame
  cần (khung) cưa
  semi-rigid frame
  khung cửa cứng
  transom frame
  khung cửa sổ con (trên cửa lớn)
  trapdoor frame
  khung cửa lật
  trapdoor frame
  khung cửa sập
  window frame
  khung cửa sổ
  window frame rabbet
  đường (bào) soi cắt nước của khung cửa sổ
  khung gầm
  drop bed frame
  khung gầm thấp (xe ôtô)
  khung hình
  A-frame
  khung hình chữ A
  articulated portal frame
  khung hình cửa có khớp
  boxing-frame construction
  kết cấu khung hình hộp
  channel frame
  khung hình máng
  cross-shaped frame
  khung hình chữ thập
  cruciform frame
  khung hình chữ X
  frame by frame
  khung hình liên tiếp
  frame counter
  bộ đếm khung hình
  frame slip
  sự trượt khung hình
  frame store
  bộ lưu khung hình
  frame store
  bộ nhớ khung hình
  frame synchronization control
  sự điều khiển hóa khung hình
  freeze frame
  khung hình tĩnh
  freeze frame
  khung hình dừng
  rectangular frame
  khung hình chữ nhật
  spandrel frame
  khung hình tam giác
  still frame
  khung hình tĩnh
  still frame
  khung hình dừng
  trapezoidal frame
  khung hình thang
  khung sườn
  chassis frame
  khung sườn xe
  frame wall
  tường khung sườn
  tubular backbone frame
  khung sườn chính bằng ống
  khung xe

  Giải thích VN: Là khung xe mà động cơ, hộp số, thân xe và hệ thống treo đều gá bắt vào.

  frame member
  thanh nối khung xe
  frame side member
  thanh dọc khung xe
  frame structure
  kết cấu khung xe
  kick drop frame
  khung xe hạ thấp xuống
  kick-drop frame
  khung xe hạ thấp
  ladder chassis or US ladder frame
  khung xe hình cái thang
  offset frame
  khung xe uốn hẹp
  space frame
  khung xe thể thao
  underslung frame
  khung xe dưới trục
  x type frame
  khung xe hình chữ X
  X-type frame
  khung xe dạng chữ X
  khuôn
  cooling frame
  khuôn làm lạnh
  door frame
  khuôn cửa
  frame (joinery)
  khung, khuôn (gỗ)
  frame store
  lưu trữ khuôn hình
  frame store
  sự lưu khuôn hình
  ice can frame
  khung khuôn (nước) đá
  ice mould frame
  khung khuôn (nước) đá
  justification frame
  mành chỉnh khuôn
  sash frame
  khuôn cửa
  single-swing frame
  khuôn cửa một cánh cửa (xoay quanh bản lề)
  skylight frame
  khuôn cửa trời
  wall panel window frame
  khuôn cửa sổ ở tấm tường
  window frame
  khuôn cánh cửa sổ
  window frame
  khuôn cửa sổ
  dầm
  dàn
  đường viền

  Giải thích VN: Thuật ngữ được chủ yếu dùng trong truyền thông và đồ họa máy tính để chỉ một kiểu viền ngoài hoặc biên nào đó.

  giá
  giá sắp chữ
  giá treo
  giàn đỡ
  pit frame
  giàn đỡ trụ mỏ
  shaft heat frame
  giàn đỡ có cốt chắc
  giàn
  bore frame
  giàn trụ khoan
  cantilever frame bridge
  cầu giàn-côngxon
  drilling frame
  giàn khoan
  frame alignment recovery time
  thời gian phục hồi chốt mành
  frame bridge
  cầu giàn
  frame duration
  khoảng thời gian mành
  frame girder
  dầm giàn
  frame girder
  giàn khung
  frame mounting
  sự lắp ráp trên giàn
  frame reinforcement
  cốt thép giàn
  frame saw
  giàn cưa
  frame time
  khoảng thời gian lặp lại
  frame work
  kết cấu giàn
  frame-and-girder bridge
  cầu giàn dầm
  front frame
  giàn máy trước
  full frame time code
  mã thời gian toàn khung
  Fundamental Time Frame (FTF)
  khung thời gian cơ bản
  hinged frame bridge
  cầu giàn có khớp
  hoist frame
  giàn máy nâng
  IDF (intermediatedistributing frame)
  khung phân phối trung gian
  IDF (IntermediateDivision Frame)
  bảng nối dây trung gian
  intermediate distributing frame (IDF)
  khung phân phối trung gian
  Intermediate Distribution Frame ( tel ) (IDF)
  giá phối dây trung gian ( điện thoại )
  intermediate distribution frame (IDF)
  khung phân phối trung gian
  intermediate distribution frame-IDF
  bảng phân phối trung gian
  intermediate frame
  khung trung gian
  open frame girder
  giàn khung mở
  piling frame
  giàn đóng cọc
  pin-connected frame
  giàn chốt
  pin-connected frame
  giàn khớp
  pit frame
  giàn đỡ trụ mỏ
  rigid frame bracing system
  khung giàn giằng
  rigid frame bracing system
  khung giàn liên kết
  shaft frame
  khung giàn giếng mỏ
  shaft heat frame
  giàn đỡ có cốt chắc
  space frame
  kết cấu không gian
  space frame
  khung không gian
  space frame system
  hệ khung không gian
  spatial frame
  khung không gian
  three-dimensional frame
  khung không gian
  thrust frame
  giàn đẩy (phóng)
  time frame
  khung thời gian
  time frame
  mành thời gian
  truss frame
  khung giàn
  tubular welded frame scaffold
  giàn giáo dạng khung bằng ống hàn
  universal frame driving plant
  giàn đóng cọc thông dụng
  universal frame-type light pile driving plant
  giàn đóng cọc thông dụng hạng nhẹ
  universal frame-type pile driving plant
  giàn đóng cọc thông dụng
  gối kê
  hệ quy chiếu
  accelerated reference frame
  hệ quy chiếu (có) gia tốc
  astronomical frame of reference
  hệ quy chiếu thiên văn
  Galilean frame
  hệ quy chiếu Galilei
  inertial frame
  hệ (quy chiếu) quán tính
  inertial frame
  hệ quy chiếu quán tính
  inertial frame of reference
  hệ quy chiếu quán tính
  inertial reference frame
  hệ quy chiếu quán tính
  laboratory frame of reference
  hệ quy chiếu phòng thí nghiệm
  Newtonian reference frame
  hệ quy chiếu Newton
  rotating reference frame
  hệ quy chiếu quay
  hệ tọa độ
  sườn
  bear frame
  sườn chữ C
  chassis frame
  khung sườn xe
  filling frame
  sườn lạp
  frame wall
  tường khung sườn
  frame with crossed web
  khung có thành tăng cường bằng sườn
  frame-chassis
  sườn xe
  integral body and frame construction
  cấu trúc tích hợp thân với sườn xe
  multiple bay frame
  sườn nhiều nhịp
  perimeter frame
  sườn xe dạng uốn tròn
  rigid frame
  sườn cứng
  skeleton frame
  khung kiểu sườn (dầm+cột)
  timber frame
  sườn gỗ
  tubular backbone frame
  khung sườn chính bằng ống
  web frame
  sườn thân (đóng tàu)
  trụ
  vỏ bọc
  vỏ

  Kinh tế

  giá
  vỏ khung

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Framework, shell, form, skeleton, support, chassis,framing, structure, fabric, scaffolding, construction: We madea frame of sticks over which the canvas was stretched.
  Border, casing, case-mounting, mount, edge, edging; setting:This picture would look best in a gold frame.
  System, form,pattern, scheme, schema, plan, order, organization, framework,structure, construct, construction, arrangement, blueprint,design, layout, composition, context, make-up, configuration:The proposed new department does not fit into the present frameof the company. 4 physique, build, bone structure, body,skeleton, figure: He has an unusually large frame for a dancer.5 frame of mind. mood, humour, state, condition, attitude, bent,disposition: I am not in the right frame of mind to put up withyour nonsense at the moment.
  V.
  Construct, build, put together, assemble, set up, putup, erect, raise, elevate: We framed the entire house in twodays.
  Make, fashion, form, mould, carve out, forge,originate, create, devise, compose, formulate, put together,conceive, draw up, draft, shape, block out, give form or shapeto; contrive: The founding fathers met to frame a newconstitution.
  Enclose, box (in); set off: I like the wayyou've framed that painting.
  Set up, incriminate(fraudulently), trap, entrap: Did Dr Crippen kill his wife orwas he framed?

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A case or border enclosing a picture, window,door, etc.
  The basic rigid supporting structure of anything,e.g. of a building, motor vehicle, or aircraft.
  (in pl.) thestructure of spectacles holding the lenses.
  A human or animalbody, esp. with reference to its size or structure (his frameshook with laughter).
  A framed work or structure (the frameof heaven).
  A an established order, plan, or system (theframe of society). b construction, constitution, build.
  Atemporary state (esp. in frame of mind).
  A single completeimage or picture on a cinema film or transmitted in a series oflines by television.
  A a triangular structure for positioningthe balls in snooker etc. b the balls positioned in this way.c a round of play in snooker etc.
  Hort. a boxlike structureof glass etc. for protecting plants.
  A removable box ofslats for the building of a honeycomb in a beehive.
  US sl. =frame-up.
  V.tr.
  A set in or provide with a frame. b serveas a frame for.
  Construct by a combination of parts or inaccordance with a design or plan.
  Formulate or devise theessentials of (a complex thing, idea, theory, etc.).
  (foll.by to, into) adapt or fit.
  Sl. concoct a false charge orevidence against; devise a plot with regard to.
  Articulate(words).
  Geom. a system of geometrical axes for defining position.frame-saw a saw stretched in a frame to make it rigid. frame-upcolloq. a conspiracy, esp. to make an innocent person appearguilty.
  Framable adj. frameless adj. framer n. [OE framianbe of service f. fram forward: see FROM]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X