• /fræzl/

  Thông dụng

  Danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Sự mệt rã rời, sự kiệt quệ
  Mảnh còn lại, mảnh vụn, mảnh tả tơi
  beaten to a frazzle
  bị đánh bại không còn mảnh giáp, bị đánh bại tả tơi

  Ngoại động từ

  Làm cho mệt rã rời, làm kiệt sức
  Làm rách tả tơi

  Nội động từ

  Mệt rã rời, kiệt sức
  Rách tả tơi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X