• /´remnənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( (thường) số nhiều)
  Cái còn lại, vật còn thừa
  a few remnants of food
  chút ít đồ ăn thừa
  Dấu vết còn lại, tàn dư
  the remnants of feudal ideology
  tàn dư của tư tưởng phong kiến
  Mảnh vải lẻ (bán rẻ)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cái còn lại
  vật còn thừa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  whole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X