• /fə:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bộ lông mao, loài thú
  Bộ da lông thú
  a fox fur
  bộ da lông cáo
  a fur coat
  áo choàng làm bằng da lông thú
  (y học) tưa (lưỡi)
  Cấn (nước), cặn, cáu (ở đáy ấm, đáy nồi)
  to make the fur fly
  làm ầm ỹ, gây rối loạn
  Rất chóng vánh, làm rất nhanh

  Ngoại động từ

  Lót da lông vào (áo), viền da lông vào (áo)
  Mặc áo lông thú cho (ai)
  Làm tưa (lưỡi)
  Làm (nồi, ấm) đóng cáu
  Cạo cáu ở (nồi, ấm...)
  Ken phẳng (sàn gỗ)

  Nội động từ

  Tưa (lưỡi)
  Đóng cáu (nồi, ấm)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bộ da thú

  Giải thích EN: The dressed pelt of an animal.

  Giải thích VN: Phần da có lông của một động vật.

  Xây dựng

  cặn cáu (nước)
  hệ rui mè

  Kỹ thuật chung

  đứng trát vữa
  len

  Kinh tế

  cặn
  cáu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  brush , coat , down , fluff , fuzz , hide , jacket , lint , pelage , pelt , pile , skin , wool , fell , hair , lapin , peltry , sable , sealskin , stole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X