• (đổi hướng từ Gashed)
  /gæʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vết thương dài và sâu; vết cắt dài và sâu
  (kỹ thuật) vết cắt, vết khắc, vết rạch

  Ngoại động từ

  Rạch một vết cắt dài và sâu

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khe
  đường rãnh
  rãnh
  vết rạch
  vết khắc
  vệt khắc rãnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X