• Cơ khí & công trình

  băng tải trong lực
  băng tải trọng lực

  Kỹ thuật chung

  băng chuyền trọng lực

  Giải thích EN: 1. any conveyor in which the weight of the objects being transported effects their movement from a higher to a lower place without the application of power.any conveyor in which the weight of the objects being transported effects their movement from a higher to a lower place without the application of power.2. broadly, any structure that relies on the force of gravity to slide materials from a higher to a lower point, such as a gravity chute.broadly, any structure that relies on the force of gravity to slide materials from a higher to a lower point, such as a gravity chute. Giải thích VN: 1.Đối với bất cứ băng chuyền nào trong đó trọng lượng của các vật thể được chu chuyển, ảnh hưởng đến sự chuyển động của vật thể từ một nơi cao hơn tới một nơi thấp hơn mà không cần năng lượng. 2. Nói rộng ra , bất kỳ một cấu trúc nào cũng phụ thuộc vào trọng lực để di chuyển nguyên vật liệu từ một điểm cao hơn cho tới điểm thấp hơn, chẳng hạn như đường chuyền trọng lực.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X