• /ˈhæzərdəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Liều, mạo hiểm; nguy hiểm
  Có tính cách may rủi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hiểm nghèo
  mật (tài liệu)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X