• /prɪˈkɛəriəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  (pháp lý) tạm, tạm thời, nhất thời, không ổn định
  precarious tenure
  quyền hưởng dụng tạm thời
  Không chắc chắn, bấp bênh, mong manh; hiểm nghèo, gieo neo
  a precarious living
  cuộc sống bấp bênh
  Không dựa trên cơ sở chắc chắn, coi bừa là đúng, liều
  a precarious statement
  lời tuyên bố không dựa trên cơ sở chắc chắn, lời tuyên bố liều


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X