• Hóa học & vật liệu

  bề mặt đun nóng

  Toán & tin

  mặt bị hun nóng

  Vật lý

  bề mặt nung nóng
  bề mặt tỏa nhiệt
  mặt nung hiệu dụng

  Xây dựng

  diện tích sưởi

  Điện lạnh

  bề mặt sưởi
  aggregate heating surface
  bề mặt sưởi ấm tổng cộng
  bề mặt gia nhiệt

  Kỹ thuật chung

  làm nóng bề mặt

  Giải thích EN: A surface that absorbs heat and transfers it from one medium or system to another, such as a boiler surface having hot gas on one side and cold water on the other. Giải thích VN: Bề mặt hấp thụ hơi nóng và chuyển đổi nhiệt từ một thiết bị trung chuyển hoặc một hệ thống tới một hệ thống khác, chẳng hạn như nồi hơi, một phía làm nóng bằng ga, mặt khác làm lạnh bằng nước lạnh.

  lò sưởi phẳng
  mặt tỏa nhiệt
  mặt nung nóng
  boiler heating surface
  mặt nung nóng của nồi hơi
  heating surface tube
  ống bề mặt nung nóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X