• /´hɔt¸haus/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà kính (trồng cây)
  (kỹ thuật) phòng sấy
  ( định ngữ) trồng ở nhà kính
  hothouse flowers
  hoa hồng ở nhà kính

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phòng ấm

  Kỹ thuật chung

  nhà nóng

  Giải thích EN: 1. a heated greenhouse used to grow and shelter tender or tropical plants, or for growing plants out of season.a heated greenhouse used to grow and shelter tender or tropical plants, or for growing plants out of season.2. a drying room for newly made pottery.a drying room for newly made pottery.3. any room or building that is heated to high temperatures.any room or building that is heated to high temperatures.

  Giải thích VN: 1. Nhà kính được đốt nóng thường được dùng để trồng và che thực vật mềm yếu và thực vật của khu vực nhiệt đới , hoặc để trồng thực vật trái mùa2. Phòng sấy là phòng dùng để cất giữ những bình mới làm.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X