• /´hɔvə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bay lượn, sự bay liệng; sự trôi lơ lửng
  Sự lởn vởn, sự lảng vảng, sự quanh quất
  Sự do dự, sự băn khoăn, sự phân vân; tính mạng lơ lửng

  Nội động từ

  ( + about, over) bay lượn, bay liệng (chim...); trôi lơ lửng (mây...)
  ( + about, over) lơ lửng đe doạ; thoáng
  danger hovered over them
  mối nguy hiểm đe doạ họ
  a smile hovers about (over) her lips
  một nụ cười thoáng trên môi cô ta
  ( + about) lởn vởn, lảng vảng, quanh quất (ở gần ai, nơi nào)
  to hover on the verge of dealth
  gần đến cõi chết
  Do dự, băn khoăn, phân vân; ở trong một tình trạng lơ lửng
  to hover between two courses of action
  do dự giữa hai đường lối hành động
  to hover between life and death
  ở trong tình trạng nửa sống nửa chết

  Ngoại động từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Ấp ủ
  hen hovers her chicks
  gà mái ấp ủ gà con


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  lie , rest , settle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X