• /luːm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khung cửi dệt vải
  Bóng lờ mờ
  Bóng to lù lù

  Nội động từ

  Hiện ra lờ mờ (ở đằng xa, trong màn sương...)
  the mountain range dimly loomed in the thin veil of morning
  dãy núi hiện ra lờ mờ trong màn sương mỏng của buổi ban mai
  ( + large) hiện ra lù lù, hiện ra to lớn
  the shadow of dealth loomed large
  bóng thần chết hiện ra lù lù

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Máy dệt, khung cửi

  Dệt may

  khung cửi
  nonautomatic loom
  khung cửi không tự động
  nonautomatic loom
  khung cửi thủ công
  máy dệt

  Điện

  ống loom

  Giải thích VN: Ống bằng kim loại đàn hồi được dùng để bọc các dây, tạo thêm sự cách điện và sự bảo vệ.

  Kỹ thuật chung

  bóng mờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X