• /´sweliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sưng lên, sự tấy lên; chỗ sưng lên, chỗ tấy lên (trên cơ thể)
  he had a swelling on his knee
  nó bị sưng ở đầu gối
  Sự phồng ra (lốp xe...); sự căng (buồm...)
  Nước sông lên to

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự truơng

  Xây dựng

  đống nở ra
  đống phình ra
  mấu lồi (cây)
  rìa xờm (mối hàn)
  sự nhô
  trương gia
  vật bồi tích

  Kỹ thuật chung

  sự bồi đắp
  sự nở
  sự phình
  sự phình ra
  sự phồng
  lateral swelling
  sự phồng ngang
  swelling of tube
  sự phồng ống (sinh hơi)
  sự phồng rộp
  sự rộp
  sự rộp (chất dẻo)
  sự trương
  dielectric swelling
  sự trường điện môi
  ground swelling
  sự trương đất
  soil swelling
  sự trương nở của đất
  sự trương nở
  soil swelling
  sự trương nở của đất
  trương nở
  Pressure, Swelling
  áp lực trương nở
  soil swelling
  sự trương nở của đất
  swelling capability of soil
  khả năng trương nở của đất
  swelling clay
  đất sét trương nở (khoáng vật)
  swelling index
  chỉ số trương nở
  swelling pressure
  áp lực trương nở
  swelling soil
  đất trương nở
  swelling test
  sự thử nghiệm trương nở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X