• /hʌl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vỏ đỗ, vỏ trái cây
  (nghĩa bóng) vỏ, bao

  Ngoại động từ

  Bóc vỏ (trái cây)

  Danh từ

  Thân tàu thuỷ, thân máy bay
  hull down
  chỉ nhìn thấy cột tàu và ống khói (không thấy thân vì xa quá)

  Ngoại động từ

  Bắn trúng thân, chọc thủng thân (tàu, thuỷ lôi...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (đại số ); (tôpô học ) bao; (kỹ thuật ) vỏ; sự học; sự viền; thân
  convex hull
  bao lồi
  convex hull of a set
  bao lồi của tập hợp
  injective hull
  bao nội xạ


  Giao thông & vận tải

  thân máy bay
  bare hull
  thân máy bay trần
  vỏ máy bay

  Xây dựng

  sườn xe

  Kỹ thuật chung

  bao
  thùng xe
  vỏ
  vỏ xe

  Kinh tế

  bao
  vỏ
  vỏ hạt
  vỏ quả

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X