• /grɔin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Háng
  (kiến trúc) vòm nhọn

  Ngoại động từ

  (kiến trúc) xây vòm nhọn cho

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bờ chắn
  đường vòm nhọn

  Giải thích EN: A curved arris formed by the intersection of two vaults..

  Giải thích VN: Đường nhọn, cong được hình thành bởi hai mái vòm.

  nửa kè

  Kỹ thuật chung

  kè chắn
  đập
  đập chắn sóng
  pile groin
  đập chắn sóng đóng cọc
  đập mỏ hàn
  đê

  Giải thích EN: An obstruction built out from land into the ocean or a river-bank to protect the land from erosion and sand movements, among other functions. Also, GROYNE, JETTY BREAKWATER,[WING DAM.

  Giải thích VN: Vật cản được xây giữa đất liền và biển hoặc bờ sông để bảo vệ đất liền khỏi xói mòn hoặc sự hoạt động của cát, ngoài ra còn có một số chức năng khác. Còn gọi là: GROYNE, JETTY BREAKWATER, WING DAM.

  đê chắn sóng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X