• /ˈmɪriəd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mười nghìn
  Vô số

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  gấp vạn lần đơn vị cơ bản

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  calculable , limited , measurable
  noun
  little

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X