• /iks'pæns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dải, dải rộng (đất...)

  Ex: "His road to Hollywood began in Humboldt, Iowa, a small town in the vast expanse of the U.S. Midwest."

  Sự mở rộng, sự phát triển, sự phồng ra

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khoảng, quãng; khoảng thời gian; (kỹ thuật ) độ choán

  Kỹ thuật chung

  khoảng thời gian
  quãng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X