• (đổi hướng từ Lauding)
  /lɔ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời tán dương, lời ca ngợi, lời khen ngợi
  ( số nhiều) (tôn giáo) tán ca

  Ngoại động từ

  Tán dương, ca ngợi, khen ngợi
  to laud someone to the skies
  tâng ai lên tận mây xanh

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X