• (đổi hướng từ Laundered)
  /´lɔ:ndə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Giặt là
  to launder a suit
  giặt là một bộ đồ
  Chuyển (tiền kiếm được bằng cách bất chính) vào ngân hàng để che dấu gốc tích của số tiền đó

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Dệt may

  giặt là

  Kỹ thuật chung

  lỗ tháo
  lỗ tháo nước
  máng
  collecting launder
  máng thu nhận
  máng tiêu nước
  mương
  rãnh chuyển

  Giải thích EN: A trough or channel that is inclined along its length and used for conveying a liquid, such as water used in mining or building construction.

  Giải thích VN: Một rãnh hay kênh nghiêng theo chiều dài của nó và dùng để vận chuyển chất lỏng, ví dụ như nước dùng trong xây dựng nhà hay mỏ.

  Địa chất

  máng, rãnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X