• (đổi hướng từ Listened)
  /'lisn/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Nghe, lắng nghe
  listen to me!
  hãy nghe tôi
  Nghe theo, tuân theo, vâng lời
  to listen to reason
  nghe theo lẽ phải

  Cấu trúc từ

  to listen in
  nghe đài
  Nghe trộm điện thoại

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nghe
  Listen Before Talk (LBT)
  nghe trước khi nói
  Listen While Talking (LWT)
  nghe trong khi nói
  lắng nghe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X