• /´mil¸dju:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nấm minđiu, nấm mốc sương
  Mốc (trên da thuộc...)

  Ngoại động từ

  Làm cho bị nhiễm minđiu

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bệnh mốc sương

  Giải thích EN: A similar growth produced by these fungi on products made from plant or animal tissue that are exposed to moisture, such as books, clothing, or leather goods.

  Giải thích VN: Sự phát triển giống nhau do nấm trên các sản phẩm làm từ mô động thực vật để trong môi trường ẩm gây ra, ví dụ như sách, vải vóc, hay các sản phẩm làm bằng lông.

  Kỹ thuật chung

  nấm mốc

  Kinh tế

  bị mốc
  nấm mốc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X