• Giao thông & vận tải

  độ ngậm nước

  Xây dựng

  độ ẩm hàm lượng nức

  Điện tử & viễn thông

  dung lượng ẩm

  Kỹ thuật chung

  độ ẩm
  độ ẩm có trong một chất

  Giải thích EN: The water content of a substance, determined using prescribed methods under specified conditions and stated as a percentage of the wet or dry weight. Giải thích VN: Nước chứa trong một chất, xác định bằng cách sử dụng các phương pháp dưới các điều kiện xác định và hiển thị phần trăm trọng lượng ẩm và trọng lượng khô.

  hàm lượng ẩm
  absolute moisture content
  hàm lượng ẩm tuyệt đối
  air-dry moisture content
  hàm lượng ẩm sau khi hong
  effluent moisture content
  hàm lượng ẩm tại cửa ra
  estimated moisture content
  hàm lượng ẩm tính toán
  estimated moisture content
  hàm lượng ẩm ước lượng
  excess moisture content
  hàm lượng ẩm thừa
  final moisture content
  hàm lượng ẩm cuối cùng
  moisture content (ofair)
  hàm lượng ẩm của không khí
  moisture content meter
  máy đo hàm lượng ẩm
  moisture content of a gas
  hàm lượng ẩm trong khí
  moisture content of air
  hàm lượng ẩm của không khí
  optimum moisture content
  hàm lượng ẩm tối ưu
  reduced moisture content
  hàm lượng ẩm bị giảm
  reduced moisture content
  hàm lượng ẩm rút gọn
  soil moisture content
  hàm lượng ẩm của mặt trời
  total moisture content
  hàm lượng ẩm tổng

  Y học

  hàm lượng ẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X