• /´mju:silidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) chất nhầy

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  dịch nhầy, nhựa keo

  Giải thích EN: 1. any of various water-soluble, viscous adhesives derived from gum, glue, or similar sources.any of various water-soluble, viscous adhesives derived from gum, glue, or similar sources. 2. any of various gelatinous secretions from certain plants, especially from seaweed.any of various gelatinous secretions from certain plants, especially from seaweed.

  Giải thích VN: 1.chất dính sền sệt, hòa tan trong nước thu được từ keo, hồ hoặc các nguồn tương tự.2.chất sền sệt được tiết ra từ một vài loại thực vật, đặc biệt là tảo biển.

  Y học

  chất nhầy

  Kinh tế

  chất nhầy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X