• /nɔrm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quy tắc, quy phạm, tiêu chuẩn
  Chỉ tiêu (trong sản xuất)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chế độ

  Cơ - Điện tử

  Qui tắc, tiêu chuẩn, chỉ tiêu

  Toán & tin

  chuẩn, định chuẩn

  Kỹ thuật chung

  chi tiêu
  chuẩn tắc
  định chuẩn
  định mức
  construction norm
  định mức xây dựng
  mẫu
  mức
  mức chuẩn
  quy phạm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  end , exception , extreme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X