• /´wʌndai¸menʃənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hời hợt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  một chiều

  Cơ - Điện tử

  (adj)một chiều 

  Kỹ thuật chung

  một chiều
  one dimensional flow
  dòng một chiều
  one dimensional supercritical transition
  sự chuyển tiếp siêu hạn một chiều
  one-dimensional array
  mảng một chiều
  one-dimensional compression
  biến dạng một chiều
  one-dimensional compression
  sự nén một chiều
  one-dimensional compression test
  thí nghiệm nén một chiều
  one-dimensional fundamental form
  dạng cơ bản một chiều
  one-dimensional heat flow
  dòng nhiệt một chiều
  one-dimensional heat transfer
  sự truyền nhiệt một chiều
  one-dimensional heat transfer
  truyền nhiệt một chiều
  one-dimensional language
  ngôn ngữ một chiều
  one-dimensional lattice
  mạng một chiều
  one-dimensional space
  không gian một chiều
  one-dimensional spherical wave
  sóng cầu một chiều
  one-dimensional state of stress
  trạng thái ứng suất một chiều
  one-dimensional strain
  biến dạng một chiều
  one-dimensional stress
  ứng suất một chiều
  one-dimensional structure
  kết cấu một chiều
  one-dimensional system
  hệ một chiều
  steady one-dimensional flow
  dòng một chiều ổn định

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X