• /´kə:səri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vội, nhanh, lướt qua
  to give a cursory glance
  liếc nhanh, liếc qua
  a cursory inspection
  sự khám xét lướt qua, sự khám xét qua loa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X