• /´sketʃi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sơ sài, thô sơ, đại cương, không đầy đủ, thiếu tính chi tiết, thiếu tính hoàn hảo
  a sketchy knowledge of geography
  kiến thức sơ lược về địa lý

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đại cương
  vẽ phác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X