• /´ounəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhiệm vụ, trách nhiệm
  the onus of family
  gánh nặng gia đình


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  aid , benefit , blessing , help

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X