• Thông dụng

  Danh từ, số nhiều dùng như số ít

  Quang học

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) quang học

  Kỹ thuật chung

  quang học
  collection optics
  quang học tập thể
  crystal optics
  quang học tinh thể
  electro-optics
  điện quang học
  electron optics
  quang (học) điện tử
  electron optics
  quang học điện tử
  fiber optics
  quang học sợi
  fiber optics equipment
  thiết bị sợi quang học
  fibre optics
  quang học sợi
  fibre optics
  sợi quang học
  fibre optics equipment
  thiết bị sợi quang học
  geometric optics
  quang học tia
  geometrical optics
  quang học tia
  infrared fiber optics
  quang học sợi hồng ngoại
  infrared optics
  quang học hồng ngoại
  integrated optics
  quang (học) tích hợp
  integrated optics
  quang học tích hợp
  Laser Optics (LO)
  quang học laze
  meteorological optics
  quang học khí tượng
  microwave optics
  quang học vi ba
  mirror optics
  quang học gương
  neutron optics
  quang học nơtron
  nonlinear optics
  quang (học) phi tuyến
  paraxial optics
  quang học bàng trục
  physical optics
  quang học vật lý
  ray optics
  quang học tia
  reflecting X-ray optics
  quang học tia X phản xạ
  Roentgen optics
  quang học Roentgen
  Roentgen optics
  quang học tia X
  technical optics
  quang (học) kỹ thuật
  transmission optics
  quang học phát xạ
  wave optics
  quang học sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X