• /ʤiə'metrikəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác geometric

  Như geometric

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc hình học

  Kỹ thuật chung

  hình học
  condition of geometrical stability
  điều kiện ổn định hình học
  condition of geometrical unchangeability
  điều kiện bất biến hình học
  criterion of geometrical unchangeability
  tiêu chuẩn bất biến hình học
  geometrical aberration
  quang sai hình học
  geometrical accuracy
  độ chính xác hình học
  geometrical acoustics
  âm hình (học)
  geometrical body
  vật thể hình học
  geometrical constraint
  liên kết hình học
  geometrical constraint
  sự liên kết hình học
  geometrical data
  số hiệu hình học
  geometrical decoration
  sự trang trí hình học
  geometrical diagram of a switch
  sơ đồ hình học của ghi
  geometrical diagram of structure
  sơ đồ hình học của kết cấu
  geometrical distribution
  phân phối hình học
  geometrical feature of a switch
  đặc tính hình học của ghi
  geometrical magnitude
  độ lớn hình học
  geometrical main dimension of a switch
  kích thước hình học chính của ghi
  geometrical model
  mô hình hình học
  geometrical moment of inertia
  mômen hình học
  geometrical moment of inertia
  mômen quán tính hình học
  geometrical neutral line
  đường trung tính hình học
  geometrical nonlinearity
  tính phi tuyến hình học
  geometrical nonlinearity system
  hệ phi tuyến hình học
  geometrical object
  vật hình học
  geometrical optics
  quang hình (học)
  geometrical optics
  quang hình học
  Geometrical Optics (GO)
  quang hình học
  geometrical ornament
  trang trí hình học
  geometrical ornament
  vật trang trí hình học
  geometrical quantities
  đại lượng hình học
  geometrical reasoning
  sự suy luận hình học
  geometrical resolution length
  độ dài phân giải hình học
  geometrical similarity
  tính tương tự hình học
  geometrical wave front
  đấu sóng hình học
  tool geometrical rake
  góc nghiêng hình học của dao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X