• /n., adj. ˈɔriənt , ˈɔriˌɛnt , ˈoʊriənt , ˈoʊriˌɛnt ; v. ˈɔriˌɛnt , ˈoʊriˌɛnt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Như orientate
  Xây (nhà, nhà thờ...) quay về phía đông
  Chôn (người chết cho chân quay về phía đông)
  Định hướng, đặt hướng
  to orient oneself
  định hướng, định vị trí đứng

  Nội động từ

  Quay về hướng đông

  Danh từ

  ( the orient) phương đông
  Nước ánh (của ngọc trai)
  Ngọc trai (loại quý nhất)
  (thơ ca) hướng đông

  Tính từ

  (thơ ca) (thuộc) phương đông
  Óng ánh; quý giá (đá quý, ngọc trai trước kia mang từ phương đông đến)
  (nghĩa bóng) đang mọc, đang lên (mặt trời...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  định hướng // phương đông

  Xây dựng

  tạo hướng

  Kỹ thuật chung

  hướng
  ngọc trai
  định hướng
  phương đông
  quay theo hướng đông/ đặt hướng

  Giải thích EN: 1. to turn to the east or to fix in position in reference to the east.to turn to the east or to fix in position in reference to the east.2. to set a map in alignment with the actual points on a compass or the landscape.to set a map in alignment with the actual points on a compass or the landscape.

  Giải thích VN: 1. quay về phía đông hay cố định ở một vị trí theo hướng đông 2. vẽ một bản đồ thẳng hàng với một điểm xác định trên la bàn.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  disorient

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X