• /´ouvə¸weit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trọng lượng trội ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) số cân thừa (béo quá)

  Tính từ

  Quá trọng lượng hợp lệ
  overweight luggage
  hành lý quá trọng lượng hợp lệ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) béo quá
  ,ouv”'weit
  ngoại động từ
  Cân nặng hơn, có trọng lượng hơn
  Đè trĩu lên

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự nặng quá mức, trọng lượng trội, cân nặng hơn, đè nặng lên

  Cơ - Điện tử

  Trọng lượng trội, sự nặngquá mức

  Hóa học & vật liệu

  trọng lượng dư

  Đo lường & điều khiển

  sự quá trọng lượng

  Kỹ thuật chung

  nặng quá
  lượng cân dư thừa
  lượng cân thừa

  Kinh tế

  quá nặng
  sự quá nặng
  sự vượt quá trọng lượng
  trọng lượng vượt quá
  vượt quá trọng lượng quy định

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  skinny , thin , underweight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X