• /'lʌgiʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hành lý

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hành lý
  groupage room (luggagedelivery)
  phòng gửi hành lý
  hand luggage
  hành lý xách tay
  left luggage office
  phòng gửi hành lý
  luggage carrier
  giá mang hành lý
  luggage compartment
  buồng hành lý
  luggage compartment
  khoang hành lý
  luggage compartment
  gian hành lý
  luggage elevator
  máy nâng hành lý
  luggage platform
  sân ga hành lý
  luggage rack
  giá hành lý
  luggage room
  gian hành lý
  luggage room
  phòng hành lý
  luggage space
  khoang hành lý
  luggage van
  toa chở hành lý
  registrated luggage
  hành lý ký gửi

  Kinh tế

  hành lý
  expense on luggage transportation
  chi phí vận chuyển hành lý
  free allowance (ofluggage)
  trọng lượng (hành lý) miễn phí
  hand luggage
  hành lý xách tay
  left-luggage
  hành lý gửi
  left-luggage office
  phòng gửi hành lý
  luggage in advance
  hành lý gởi đi trước
  luggage in advance
  nhân viên (phụ trách) hành lý
  luggage insurance
  hành lý gởi đo trước
  luggage registration office
  nhãn hành lý
  luggage ticket
  phòng đăng ký hành lý
  luggage van
  phiếu hành lý
  register luggage
  vào sổ các hành lý
  register luggage (to...)
  vào sổ các hành lý
  registration of luggage
  sự đăng ký hành lý, (việc) vào sổ các hành lý
  van xe hành lý

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X