• Thông dụng

  Tính từ

  Sỗ sàng, xấc xược, thiếu lịch sự (lời nói, thái độ...)
  a pert answer
  một câu trả lời sỗ sàng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoạt bát, ngộ nghĩnh, nhanh nhẩu
  a pert little hat
  một cái mũ nhỏ ngộ nghĩnh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khoẻ mạnh

  Kỹ thuật chung

  PERT

  Giải thích EN: A management technique developed in 1958 by the U.S. Navy for calculating the most likely completion time for a project, using pessimistic, optimistic, and most-likely estimated times for the completion of each segment of the project. (Anacronym for Program Evaluation and Review Technique.). Giải thích VN: Một phương pháp quản lí được Hải quân Hoa Kì phát triển vào năm 1958 nhằm tính toán thời gian tối đa và tối thiểu hoàn thành dự án thích hợp nhất và thời gian ước tính thích hợp để hoàn thành từng phần của dự án.( Viết tắt của Phương Pháp Nhận xét và Đánh giá chương trình.).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X