• /¸pesi´mistik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bi quan, yếm thế
  a pessimistic view of the world
  một cái nhìn bi quan về thế giới

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bi quan
  pessimistic time estimate
  sự đánh giá bi quan về thời gian (sơ đồ mạng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X