• /¸ɔpti´mistik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lạc quan, yêu đời
  Peter is not optimistic about the outcome
  Peter không lạc quan về kết quả

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lạc quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X