• Kỹ thuật chung

    kích thích dao động có gới hạn

    Giải thích EN: A technique for initiating and maintaining oscillation within an electric or mechanical system by varying the energy produced by storage elements, such as capacitors, inductors, or springs. Giải thích VN: Một kỹ thuật bắt đầu và duy trì dao động trong phạm vi một hệ thống điện và cơ khí bằng cách thay đổi năng lượng được tao ra bởi các yếu tố như là các tụ điện, các cảm điện hay các lò xo.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X