• /pæ´stel/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây tùng lam
  Màu tùng lam; màu nhạt nhẹ
  (nghệ thuật) phấn màu; bức tranh vẽ bằng phấn màu

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  phấn màu

  Giải thích EN: A dried pastelike solid that is made from pigments ground with chalk and compounded with gum water.

  Giải thích VN: Chất rắn khô giống như hồ bột làm từ chất nhuộm nghiền với đá phấn và pha trộn với nước gôm.

  Xây dựng

  phẩm màu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  bright , loud , vivid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X