• (đổi hướng từ Peals)


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ (như) .peel

  (động vật học) cá đù
  ( Ai-len) cá hồi con

  Danh từ

  Chùm chuông
  Hồi chuông; bộ chuông
  Hồi tràng (sấm, cười...)
  a peal of thunder
  tràng sấm rền
  break into peals of laugher
  phá ra một tràng cười
  Tiếng động lớn
  a peal of thunder
  tràng sấm rền

  Nội động từ

  Vang, rung, ngân

  Ngoại động từ

  Rung, đánh từng hồi
  to peal bells
  rung chuông, đánh từng hồi chuông

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X